Thiết kế và thi công mô hình thí nghiệm PLC S7-200 Siemens

Tác giả: Nguyễn Việt Khoa Năm xuất bản: 2013 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 1342

Trong lĩnh vực công nghệ điều khiển và tự động hóa, PLC đóng vai trò là bộ não điều khiển toàn bộ phận tự động hóa công nghiệp. Chính vì thế, các trường cao đẳng, đại học trong và ngoài nước đưa môn học PLC vào đào tạo chính quy từ lý thuyết đến thực hành. Từ đó, tác giả quyết tâm tổ chức nghiên cứu đề "Thiết kế mô hình bộ thí nghiệm PLC S7-200" nhằm đáp ứng các tiêu chí và nhu cầu học tập nghiên cứu của sinh viên, học sinh cũng như nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh.
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN