• (+848) 37313631

Thư viện điện tử IEEE Xplore

Thư viện điện tử cung cấp gần 3 triệu tài liệu toàn văn chất lượng nhất thế giới về các lĩnh vực KH&CN mũi nhọn như: CNTT, Điện tử - viễn thông, Tự động hóa, Năng lượng... đã được đăng trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo của IEEE và IET.

Tài khoản đăng nhập :

Tên đăng nhập : cdctieee

Mật khẩu : cdctieee

Bấm vào liên kết bên dưới để truy cập cơ sở dữ liệu


Tags: Cơ sở dữ liệu