• (+848) 37313631

Thư viện số về bằng sáng chế của Việt Nam

Tổng hợp và giới thiệu các sáng chế trong và ngoài nước :Sáng chế chiết xuất tinh dầu, Sáng chế sản xuất rượu,Sáng chế bảo quản và chế biến trứng... Nội dung các sáng chế có thể xem trực tuyến hoặc tải về.

Bấm vào liên kết bên dưới để xem các sáng chế.


Tags: Cơ sở dữ liệu