Phiếu đăng ký sử dụng dich vụ liên kết thư viện

01/04/2019   807

Dịch vụ cho phép bạn đọc đặt mượn tài liệu từ hệ thống các thư viện có liên kết (thư viện ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM, thư viện ĐH Công nghiệp thực phẩm Tp.HCM, thư viện ĐH Khánh Hòa, trung tâm Học liệu Cần Thơ). Sau khi có thông tin tài liệu cần mượn từ các trang tra cứu tài liệu của thư viện liên kết, bạn đọc vui lòng điền đầy đủ, chính xác thông tin vào biểu mẫu bên dưới và gởi về cho thư viện, chúng tôi sẽ kiểm tra và cung cấp tài liệu cho bạn trong thời gian sớm nhất.