• (+848) 37313631

Tổ chức triển lãm tư liệu pháp luật 2017

Để hưởng ứng ngày "PHÁP LUẬT VIỆT NAM" Thư viện tổ chức triển lãm tư liệu về pháp luật với chủ đề "Sống và làm việc theo Hiến Pháp và Pháp luật". Thời gian và địa điểm như sau: 

Thời gian: Từ 14/11/2017 đến 20/11/2017
Địa điểm: Tiền sảnh Thư viện
Nội dung: Trưng bày sách, chiếu phim tư liệu tuyên truyền pháp luật, thi tìm  hiểu pháp luật.
Nhiều phần quà hấp dẫn khi bạn tham gia thi tìm hiểu pháp luật Việt Nam
( Diễn ra vào thời gian nghỉ giải lao giữa các buổi học tại sảnh Thư viện )


Kính mời toàn thể Bạn đọc tham dự !!

Bấm vào liên kết bên dưới để tải về bộ câu hỏi thi tìm hiểu pháp luật


Tags: Tin tức