Ứng dụng công nghệ ASP.NET xây dựng website quản thông tin tuyển dụng cho trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp trường CĐ Công Thương Tp.HCM

Tác giả: Phạm Duy Hùng, Nguyễn Hồng Ân, Ngô Ngọc Hải Năm xuất bản: 2016 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 758

Xuất phát từ nhu cầu tạo ra cầu nối thông tin việc làm giữa doanh nghiệp và người tìm việc, và giúp trung tâm quản lý thông tin làm việc hiệu quả, nhóm sinh viên của trường đã tìm hiểu và thực hiện đề tài "Ứng dụng công nghệ ASP.NET xây dựng website quản thông tin tuyển dụng cho trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp trường CĐ Công Thương Tp.HCM"
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN