• (+848) 37313631

Wolfram Alpha

Khi bạn cần tìm kiếm nhanh về một chủ đề nào đó, hãy bỏ qua Google và Wikipedia mà nên dùng Wolfram Alpha ( http://www.wolframalpha.com/). Trang web tham khảo này dùng cấu trúc giải thuật độc đáo cho phép tìm nhanh thông tin về chủ đề bạn cần tìm. Chẳng hạn gõ “Hochiminh city”, Wolfram Alpha sẽ hiển thị danh sách các dữ kiện quan trọng về dân số, kinh tế, cùng các đường liên kết đến các nguồn chính.


Tags: Có thể bạn chưa biết