Giáo trình Autocad 2D

Nội dung giáo trình được chia làm 09 chương học kèm theo bài tập thực hành sử dụng phần mềm Autocad 2D. Chương 01: những vấn đề cơ bản khi sử dụng phần mềm Autocad 2D; Chương 2: các lệnh vẽ tập tin; Chương 3: các lệnh vẽ cơ bản; Chương 04: các lệnh hiệu chỉnh; Chương 5: các lệnh dựng hình..

Để xem đầy đủ nội dung tài liệu vui lòng liên hệ Thư viện trường

  TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN MỤC