Giáo trình kinh tế vi mô

Giáo trình tập trung giới thiệu những nội dung cơ bản của kinh tế học vi mô. Mỗi chương đều có các ví dụ cụ thể để minh họa cho các tình huống, điều này sẽ giúp người đọc nắm bắt được những nội dung cốt lõi. Sau mỗi chương đều có câu hỏi và bài tập để người đọc có thể kiểm tra lại kiến thức và hệ thống lại lý thuyết. Ngoài ra còn có một số đề thi mẫu để sinh viên có thể hình dung được cấu trúc của dạng đề thi tự luận và đề thi trắc nghiệm.

Để xem đầy đủ nội dung tài liệu vui lòng liên hệ Thư viện trường

  TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN MỤC