Giáo trình môn học marketing dịch vụ

Giáo trình bao gồm 10 chương theo thứ tự lôgic của môn học. Ngoài những nguyên lý marketing dịch vụ căn bản, tài liệu còn phân tích các đặc điểm thực tiễn môi trường kinh doanh của Việt Nam để giúp cho người đọc dễ áp dụng các kiến thức cơ bản của Marketing trong thực tiễn ngành dịch vụ.

Để xem đầy đủ nội dung tài liệu vui lòng liên hệ Thư viện trường

  TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN MỤC