Giáo trình môn học quản trị ẩm thực

Giáo trình cung cấp những kiến thức lĩnh vực quản trị ẩm thực với nội dung được chia làm 5 chương: Tổng quan về quản trị ẩm thực ; Lập kế hoạch kinh doanh ẩm thực ; Tổ chức kinh doanh ẩm thực ; Lãnh đạo, điều hành kinh doanh ẩm thực; Kiểm tra đánh giá trong kinh doanh ẩm thực.

Để xem đầy đủ nội dung tài liệu vui lòng liên hệ Thư viện trường

  TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN MỤC