Giáo trình môn học quản trị nhân sự

Giáo trình được thết kế gồm 6 chương với các nội dung:Tổng quan về quản trị nhân sự; Hoạch định nhân sự; Phân tích công việc; Tuyển dụng nhân sự; Đào tạo và phát triển nhân sự; Tiền lương lao động. Trong mỗi chương, giáo trình đều cùng trình bày theo thứ tự: Mục tiêu; Nội dung cụ thể; Tóm tắt nội dung; Câu hỏi ôn tập; Bài tập hoặc bài tập tình huống.

Để xem đầy đủ nội dung tài liệu vui lòng liên hệ Thư viện trường

  TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN MỤC