Giáo trình môn học tổng quan kinh doanh nhà hàng khách sạn

Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản về hoạt động kinh doanh nhà hàng khách sạn, được chia làm 06 chương với các nội dung: Khái quát về kinh doanh nhà hàng khách sạn; Cung cầu và hoạt động thị trường nhà hàng khách sạn; Cơ cấu tổ chức trong nhà hàng khách sạn và cơ sở vật chất trong kinh doanh nhà hàng khách sạn; Quản lý bộ phận tiền sảnh; quản lý hoạt động kinh doanh lưu trú; quản lý hoạt động ẩm thực.

Để xem đầy đủ nội dung tài liệu vui lòng liên hệ Thư viện trường

  TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN MỤC