Công nghệ giày 3

Tác giả: Huỳnh Lê Quốc Năm xuất bản: 2018 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 974

Nội dung tài liệu hướng dẫn các công việc gò ráp một đôi giày, chủ yếu tập trung vào ráp đế dán keo, là phương pháp thông dụng nhất. Tuy nhiên để có một sản phẩm rẻ hơn, tiện dụng, độ bền cao, hay đạt được sự trang trọng thì các công nghệ ráp đế khác ít nhiều cũng có ưu thế. Nội dung của tài liệu có giành một phần để hướng dẫn về công nghệ làm đế may chỉ, cao su lưu hóa hay đúc khuôn để độc giả nắm được rộng hơn về công nghệ gò ráp đế giày.
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN