Danh mục giới thiệu sách Hoàng Sa – Trường Sa những bằng chứng pháp lý về chủ quyền biển đảo

08/04/2019   494

Nhân kỷ niệm ngày giải phóng Trường Sa, giải phóng Miền Nam và Quốc tế Lao động, để tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có thêm cơ hội tìm hiểu, nắm bắt được quá trình hình thành cũng như quá trình gìn giữ, bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần bảo vệ biển đảo Việt Nam, Thư viện đã biên soạn danh mục giới thiệu các tài liệu viết về "Biển đảo Việt Nam". Thư viện đã biên soạn danh mục giới thiệu các tài liệu viết về biển, đảo Việt Nam, được sắp xếp theo thứ tự alphabet nhan đề sách. Thư viện hi vọng qua danh mục này sẽ giúp cho bạn đọc hiểu và thêm yêu về biển đảo quê hương, thêm niềm tin sức mạnh gìn giữ chủ quyền biển, đảo, cùng chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, như đời đời ông cha chúng ta đã xây dựng và gìn giữ.

Bạn đọc có thể tải về danh mục sách tại đây