Hội tụ và chia sẻ tri thức

Dịch vụ mượn tài liệu liên thư viện

Dịch vụ cho phép bạn đọc của Thư viện trường Cao đẳng Công Thương Tp.Hồ Chí Minh mượn tài liệu tại các thư viện khác trong hệ thống liên kết.

Dịch vụ mượn tài liệu giấy

Dịch vụ mượn tài liệu giấy là dịch vụ cung cấp tài liệu đọc tại chỗ, mượn về các ẩn phẩm xuất bản trên chất liệu giấy in gồm có: giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu tra cứu, ngoại ngữ, kỹ năng sống với số lượng hơn 8,000 đầu sách/ 78,000 bản sách

Dịch vụ phát hành tài liệu

Dịch vụ phát hành tài liệu là dịch vụ tập hợp giáo trình, tập bài giảng, tài liệu thực hành do đội ngũ giảng viên nhà trường biên soạn và phát hành theo nhu cầu sinh viên với mức giá đã được nhà trường hỗ trợ chi phí bản quyền.