Giáo trình - bài giảng môn học khởi tạo doanh nghiệp

Tác giả: Vũ Nhật Tân, Hà Minh Phước Năm xuất bản: 2018 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 4803

Tài liệu nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khởi tạo doanh nghiệp, hình thành, đánh giá và lựa chọn ý tưởng kinh doanh, lập kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh và tổ chức thực hiện khởi nghiệp kinh doanh. Tài liệu được trình bày thành 4 chương.
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN