Giáo trình - bài giảng môn học tổng quan kinh doanh nhà hàng, khách sạn

Tác giả: Tập thể giảng viên Năm xuất bản: 2018 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 2391

Môn học này một mặt trang bị kiến thức cơ sở ngành , mặt khác lại mang tính tác nghiệp cao. Mục đích của môn học nhằm trang bị kiến thức và hình thành các kỹ năng quản trị trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn cho sinh viên - các nhà kinh doanh nhà hàng khách sạn trong tương lai
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN