Giáo trình cơ ứng dụng

Tác giả: Th.S Tô Thị Mỹ Hồng Năm xuất bản: 2020 Ngôn ngữ: vi Lượt xem: 390

Giáo trình 7 chương, trong mỗi chương đều có các ví dụ cụ thể và bài tập ứng dụng để sinh viên dễ dàng học tập và rèn luyện kỹ năng tính toán của mình.
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN