Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo

Tác giả: Th.S Trần Danh Vũ Năm xuất bản: 2020 Ngôn ngữ: vi Lượt xem: 568

Giáo trình gồm 7 chương trình bày các nội dung như:Khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép; Hệ thống dung sai lắp ghép bề mặt trơn; Dung sai hình dạng, vị trí và nhám bề mặt; Dung sai kích thước và lắp ghép của các mối ghép thông dụng; Các vấn đề cơ bản của kỹ thuật đo; Đo kích thước dài; Đo kích thước góc
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN