Giáo trình kinh tế vĩ mô

Tác giả: Nguyễn Kim Nam Năm xuất bản: 2016 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 4928

Nội dung của giáo trình được thiết kế theo đề cương môn học kinh tế vĩ mô bao gồm 5 chương. Chương 1: khái quát về kinh tế vĩ mô, chương 2: đo lướng sản lượng quốc gia, chương 3: tổng cầu và chính sách tài khóa, ngoại thương...
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN