Giáo trình Marketing căn bản

Tác giả: ThS Lê Thị Tuyết Thanh, ThS. Hà Minh Phước Năm xuất bản: 2014 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 3488

Giáo trình cung cấp những kiến thức Marketing căn bản cho sinh viên. Giáo trình gồm 10 chương theo thứ tự logic của môn học, cuối mỗi chương, tác giả cung cấp những câu hỏi để ôn tập và thảo luận.
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN