Giáo trình nguyên lý chi - tiết máy

Tác giả: Th.S Trần Thị Ngọc Liên Năm xuất bản: 2020 Ngôn ngữ: vi Lượt xem: 501

Giáo trình gồm 8 chương trình bày các nội dung: cấu trúc cơ cấu, cơ cấu nhiều thanh, một số cơ cấu đặc biệt, đại cương về truyền động cơ khí, truyền động đai, truyền động bánh răng...
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN