Giáo trình quản trị học

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Tĩnh Năm xuất bản: 2015 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 1375

Quản trị học là môn học cung cấp những kiến thức căn bản về quản trị trong các tổ chức, trang bị cho người học một cách nhìn có hệ thống về các vấn đề quản trị. Từ kiến thức của môn học này người học sẽ có những điều kiện tiền đề quan trọng để đi sâu vào nghiên cứu các môn học chuyên ngành về quản trị nói chung cũng như tham gia thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động điều hành doanh nghiệp nói riêng
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN