Giáo trình tin học văn phòng

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Cúc, Phạm Đăng Khoa, Huỳnh Nguyễn Thành Luân Năm xuất bản: 2018 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 1145

Nội dung của giáo trình chia làm 2 phần: Lý thuyết ( chia làm 6 chương) và thực hành (chia làm 6 bài tương ứng với 6 buổi thực hành). Giáo trình giúp sinh viên biết tạo, định dạng, hiệu chỉnh, trang trí bảng tính, sử dụng các hàm để lập công thức tính toán, thực hiện công việc lọc/rút trích, sắp xếp dữ liệu, vẽ biểu đồ minh họa trong bảng tính Excel, và biết tạo hiệu ứng trình chiếu đa dạng với Powerpoint
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN