Giáo trình vẽ kỹ thuật 1

Tác giả: Th.S Trần Thị Ngọc Liên Năm xuất bản: 2020 Ngôn ngữ: vi Lượt xem: 919

Giáo trình gồm 7 chương trình bày các nội dung: tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật, vẽ hình học, hình chiếu vuông góc, hình chiếu trục đo, giao tuyến của vật thể, hình chiếu của vật thể, hình cắt, mặt cắt
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN