Không bao giờ là thất bại

12/04/2018   529

Cuốn sách “Không bao giờ thất bại. Tất cả là thử thách” – tự truyện của Chung Ju Yung – người sáng lập, cố chủ tịch của Tập đoàn Hyundai với những bài học lớn về khát vọng và dũng khí cho mỗi cá nhân. Với ý chí tự lập dám đương đầu với mọi thử thách, trở ngại trong cuộc đời, dám nghĩ dám làm, dám ước mơ, đồng thời dám vượt qua những khó khăn để thực hiện những ước mơ và dự định tưởng chừng không thể của mình, đây là một minh chứng sống về ý chí và năng lực không giới hạn của con người khi đã có lòng nhiệt huyết, say mê. Sức mạnh của Chung Ju Yung chính là ở chỗ ông luôn xem các thất bại - cho dù là thất bại cay đắng nhất - không phải là thất bại, mà chỉ là những thử thách của cuộc sống để trui rèn bản lĩnh của chính mình.

Thông tin chi tiết
Tác giả: Lê Huy Khoa
Năm xuất bản: 2011
Ký hiệu xếp giá: 158 CH-Y