Hướng dẫn đăng ký sử dụng phòng Hội thảo

30/12/2020   232

Vị trí: tầng trệt_ nhà Thư viện, phòng Hội thảo phù hợp cho nhu cầu của Thầy Cô và các bạn Sinh viên tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo, nghiên cứu và học tập.
Đăng ký sử dụng phòng hội thảo: vui lòng thực hiện hướng dẫn dưới dây:

* CÁCH ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG:

Bước 1: Trên giao diện webiste thư viện chọn menu Dịch vụ -> Đăng ký phòng Hội thảo.

Bước 2: Trên giao diện phòng Hội thảo, chọn chức năng “Đăng ký sử dụng”.

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin vào form đăng ký, và chọn Đăng ký” để gởi thông tin đến cho thư viện. Sau khi thực hiện đăng ký sẽ nhận được các thông tin đã đăng ký: Họ tên, phòng đăng ký, ngày sử dụng, thời gian sử dụng...

Trong trường hợp nhận được thông báo lỗi vui lòng kiểm tra lại dữ liệu đã nhập ( các thông báo lỗi thường gặp như: mã bảo vệ không chính xác!, khung thời gian này đã được đăng ký.)

Bước 4:  Liên hệ Thư viện ( Phòng dịch vụ thông tin) trước 15 phút (thời gian đăng ký) để làm thủ tục nhận phòng, phòng sẽ bị hủy trong trường hợp người đặt đến trễ 10 phút so với thời gian đăng ký.

* CÁCH HỦY ĐĂNG KÝ:

Để hủy đăng ký sử dụng phòng hội thảo, người dung có thể liên hệ trực tiếp Thư viện (phòng dịch vụ thông tin), gởi yêu cầu hủy đăng ký qua email: [email protected]  hoặc hủy đăng ký phòng tự động như sau:

Bước 1: Trên giao diện webiste thư viện chọn menu Dịch vụ -> Đăng ký phòng Hội thảo.

Bước 2: Trên giao diện phòng Hội thảo, chọn chức năng “Hủy đăng ký”.

Bước 3: Nhập đầy đủ và chính xác thông tin vào form hủy đăng ký phòng và chọn  “Thực hiện hủy” để hệ thống tự động hủy dữ liệu đăng ký phòng .

* Các thông tin cần hỗ trợ trong quá trình sử dụng phòng hội thảo, quý Thầy Cô và các bạn Sinh viên có thể liên hệ trực tiếp Thư viện ( phòng dịch vụ thông tin) hoặc gởi về địa chỉ email: [email protected]

Chúc quý Thầy Cô và các bạn Sinh viên sử dụng hiệu quả phòng Hội thảo !.

Tags: Dịch vụ