Hướng dẫn thực hiện thuế trong kinh doanh & khai báo

Tác giả: Vũ Nhật Tân Năm xuất bản: 2017 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 1412

Cập nhật và hệ thống hóa những văn bản thuế cũng như các văn bản pháp luật liên quan đến thuế theo một logic riêng có giá trị tiện dụng, nhằm góp phần giúp cho các nhà quản trị, người làm công tác kế toán thuế, tư vấn thuế có tài liệu cần thiết để thực thi nghiệp vụ của mình
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN