Hướng dẫn xem các Ebook chia sẻ trên website

10/10/2016   979

Thư viện chia sẻ ebook cho bạn đọc với các định dạng phổ biến như : PRC, PDF, DOC

» Đối với những ebook định có dạng PRC bạn có thể sử dụng phần mềm Mobipocket Reader để xem

» Đối với những ebook định có dạng PDF bạn có thể sử dung phần mềm Foxit reader để xem

» Đối với những ebook định có dạng DOC bạn có thể sử dung phần mềm Microsoft office để xem, hoặc tham khảo các phần mềm :Apache OpenOffice, LibreOffice...

Chọn các liên kết bên dưới đề tải về các ứng dụng.

Mobipocket Readerpdf-reader