Mạng thông tin khoa học và công nghệ Tp.Hồ Chí Minh

12/12/2018   884

Đề án này do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh và các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố như Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN, ĐH Công nghệ Sài Gòn, Đại học Sài gòn, Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM, ĐH Ngân hàng Tp.HCM, ĐH Công Nghệ Tp.HCM, ĐH Quốc tế Tp.HCM, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM, ĐH Tài Nguyên Môi Trường Tp.HCM, ĐH Kinh tế - Luật TpHCM, Thư viện Trung Tâm ĐHQG Tp.HCM, Viện nghiên cứu phát triển Tp.HCM, ĐH Y dược Tp.HCM cùng cung cấp nguồn dữ liệu.

Hiện nay người dùng có thể truy cập hơn 15.000 tài liệu toàn văn và hơn 145.000 biểu ghi thư mục, bao gồm các thể loại như: Sách, bài trích, luận án-luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp KHCN.

Địa chỉ truy cập cơ sở dữ liệu:  http://www.stinet.gov.vn/

Xem chi tiết từng loại hình tài liệu hoặc theo từng đơn vịhttp://www.stinet.gov.vn/Report

Lưu ý: để liên kết đến toàn văn tài liệu, bạn đọc check vào   "Kèm dữ liệu toàn văn " dưới thanh công cụ tìm kiếm.

Hệ thống đang trong quá trình xây dựng và phát triển nên sẽ phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng (không xem được toàn văn, không tìm thấy tài liệu...)