Miễn phí CSDL Ebook tiếng Việt của Nhà xuất bản Tổng hợp Tp.HCM

17/04/2020   848

Giới thiệu tới bạn đọc CSDL Ebook tiếng Việt của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh phối hợp với NXB Tổng hợp TP.HCM phát hành đang cho phép truy cập và đọc miễn phí.

* Để sử dụng CSDL này bạn đọc truy cập website https://sachweb.com/dang-nhap.html
* Thông tin đăng nhập : Tài khoản/Mật khẩu = daihocsuphamkythuat

Lưu ý: 
* Các ebook này chỉ xem và đọc sách trực tuyến, không tải được file toàn văn về máy tính.
* Cài đặt phần mềm Adobe Flash Player để đọc sách, xem hướng dẫn cài đặt tại phần mềm : https://bit.ly/2yoyjM4 

Nguồn: sưu tầm trên Internet.

Tags: Tin tức