Một số giải pháp nhằm hoàn thiệt hoạt động Marketing tại Trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh đến năm 2020

Tác giả: Nguyễn Hùng Duy Năm xuất bản: 2015 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 1018

Tác giả đã sử dụng kiến thức từ Giảng viên của khóa đào tạo Cao học Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Lạc Hồng để phân tích, đánh giá, nhận định và đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiệt hoạt động Marketing tại Trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh để thu hút thêm nhiều học sinh trong năm học mới.
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN