Nghiên cứu và áp dụng lý thuyết đào tạo tại chỗ và mô hình đào tạo nội bộ cho các doanh nghiệp

Tác giả: Huỳnh Lê Quốc Năm xuất bản: 2010 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 1105

Hiện nay trong các doanh nghiệp, việc huấn luyện nhân viên để truyền đạt các kiến thức và kỹ năng liên quan đến công việc luôn phải thông qua đào tạo tại chỗ và đây là phương pháp đào tạo bắt buộc như là một nguyên tắc. OJT là một hệ thống học tập linh hoạt thực hiện ngay trong công ty, bao gồm việc huấn luyện có hệ thống..
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN