Phục vụ trực tuyến

28/05/2021   446

Nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, Thư viện sẽ chuyển sang phục vụ trực tuyến với những dịch vụ dưới đây, bạn đọc có thể chọn các dịch vụ để sử dụng.

Các thông tin cần hỗ trợ trong quá trình sử dụng dịch vụ, bạn đọc có thể gởi về địa chỉ email:[email protected]