PQDT Open - Cơ sở dữ liệu luận văn, luận án miễn phí

08/04/2021   68

PQDT Open là cơ sở dữ liệu luận văn, luận án được cấp quyền truy cập bởi nhà cung cấp cơ sở dữ liệu trực tuyến ProQuest, cơ sở dữ liệu này cho phép người dùng tìm kiếm và khai thác toàn văn các bài luận văn, luận án miễn phí bao gồm nhiều lĩnh vực.


* Địa chỉ truy cập: https://www.hathitrust.org/