Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến ô nhiễm môi trường ở một số nước đang phát triển

Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Năm xuất bản: 2016 Ngôn ngữ: Việt Nam Lượt xem: 1006

Các nước đang phát triển được đánh giá là có thị trường lao động giá rẻ, tài nguyên thiên nhiên tương đối đồi dào, tiềm năng thị trường lớn. Điều đó đã góp phần thu hút một số vốn đàu tư trực tiếp nước ngoài và họat động sản xuất ở đây.
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN