Hội tụ và chia sẻ tri thức

Thông tin liên hệ

Thư viện trường Cao đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 20 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+848) 37313631
Email: thuviencongthuong@gmail.com
Website: thuvien.hitu.edu.vn
Facebook: facebook.com/libhitu