Vai trò của hội đồng quản trị tác động đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán TP. HCM

Tác giả: Vũ Thị Phương Giang Năm xuất bản: 2016 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 1639

Nghiên cứu vai trò của hội đồng quản trị tác động đến hiệu quả hoạt động (ROA) doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán TP. HCM. Dựa trên các lý thuyết, nghiên cứu trước đây trên thế giới cũng như ở Việt Nam, tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu vai trò của HĐQT tác động đến hoạt động của doanh nghiệp.
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN