VietNam OER - Thư viện học liệu mở Việt Nam

14/12/2020   211

     Đây là thư viện học liệu mở online của Việt Nam (VietNam OER ) được thực hiện bởi chương trình Giáo dục Mở Việt Nam, cho phép người dùng truy cập và sử dụng miễn phí  phục vụ cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu. VietNam OER  cung cấp hơn 22.244 tài liệu, 525 tuyển tập từ 13.384 tác giả với nhiều lĩnh vực khác nhau, hỗ trợ 02 ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh.

     Ngoài ra hệ thống VietNam OER  cũng cho phép người dùng đăng tải và chia sẻ tài liệu của mình lên hệ thống dưới dạng Module( một chủ đề nhỏ hoặc một phần hoàn chỉnh của chủ đề lớn) hoặc Collection( tập hợp các module được sắp xếp theo một trình tự nhất định để tạo thành một cuốn sách/giáo trình.)

     Với tiêu chí “Tri thức là của chung của nhân loại và tri thức cần phải được chia sẻ”, rất nhiều trường đại học và viện nghiên cứu trên thế giới đã tham gia phong trào học liệu mở và lập lên Hiệp hội Học liệu mở (OpenCourseWare Consortium) để chia sẻ nội dung, công cụ cũng như phương thức triển khai học liệu mở sao cho đạt được hiệu quả cao nhất. Giảng viên, sinh viên và người tự học ở mọi nơi trên thế giới, đặc biệt là từ các nước đang phát triển như Việt Nam, đều có cơ hội như nhau trong việc tiếp cận các tri thức mới.

Để sử dụng nguồn tài nguyên này bạn đọc truy cập website: https://voer.edu.vn/