Phòng hội thảo
Phòng hội thảo
Vị trí tại tầng trệt _ nhà Thư viện, phòng Hội thảo phù hợp cho nhu cầu của Thầy/Cô và các bạn Sinh viên các tổ chức các buổi làm việc nhóm, thuyết trình, hội thảo, hội nghị. Các thông tin cần hỗ trợ vui lòng gởi về địa chỉ email: thuviencongthuong@gmail.com.
Danh sách đăng ký sử dụng
Họ tên Phòng đăng ký Ngày sử dụng Thời gian Số lượng